Ring för bilbärgning och vägassistans dygnet runt på 020-912 912.
Ha position (se Google maps) och registreringsnummer till hands.

Vårt Servicecenter förmedlar ditt uppdrag till rätt bärgare i hela landet. Vi har uppgifter om ditt fordon, ägare, vägnät, försäkringsbolag, verkstäder mm. Sverige dygnet runt: 020 – 912 912. Europa dygnet runt: +46 8 627 57 57
Hitta lokal bärgare Information in other languages

DYGNET RUNT
020-912 912

We got the
power

Du får full uppbackning
av Sveriges största organisation
inom bärgning och vägassistans

Ring 020-912 912 till Assistancekåren eller via någon av våra partners så får du tillgång till framtidens bilbärgning och vägassistans. Varje gång du behöver hjälp på vägen är vi snabbt på plats med professionell personal, oavsett var i Sverige du befinner dig.
1

Vi är ensamma om att arbeta från alla kommuner

Assistancekåren är Sveriges största organisation inom bärgning och vägassistans med lokala stationer som arbetar tillsammans från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Pågående uppdrag just nu

10

Antal aktiva fordon just nu

162

Antal uppdrag senaste veckan

5116
2

Egen larmcentral och trafikledning ger oss total kontroll på hela larmkedjan

Från 2018 sköter vi all larmhantering i egen regi. Vårt nya servicecenter tar emot samtal samt beställningar från kunder och förmedlar uppdragen till respektive bärgningsstation i hela landet. Det ger oss kontroll på hela larmkedjan och vi får ett ständigt kunskapsutbyte mellan vår serviceorganisation och bärgare ute i landet.
3

Flest stationer, snabbt på plats, dygnet runt

Assistancekåren utgår från 157 lokala och bemannade stationer som arbetar tillsammans, dygnet runt, i alla Sveriges kommuner. Vi är 2200 bärgare och har 550 strategiskt utplacerade bärgningsbilar, alla uppkopplade mot vår centrala larmcentral och trafikledning.
4

Vi är lokalt förankrade i hela Sverige

Assistancekårens bärgare har funnits i kommunen och på orten sedan länge. Det lokala kontaktnät som vi arbetat upp i hela landet blir ofta en värdefull tillgång varje gång du anlitar oss.
5

Du möts alltid av utbildad personal

Vår bärgningspersonal genomgår kontinuerligt utbildningar, bland annat har all personal som kör tungbärgare ett ADR-certifikat för farligt gods. Assistancekåren står bakom en nationell utbildning av bärgare i Sverige. Vi arbetar med lärlingar och har flera generationers kunskap och erfarenhet med oss.
6

Vi leder den digitala utvecklingen

ASSIST är vår verksamhets digitala motor som ständigt utvecklas sedan lanseringen 2006. Systemet kontrollerar hela larmkedjan; från larm, fördelning av uppdrag via skärmar i våra fordon till dokumentering och ärendehantering. Utöver det finns digitala tjänster som kvalitetssäkrar och ger nytta för dig som kund, våra uppdragsgivare och försäkringsbolag.
7

Nära samarbete mellan våra lokala stationer, räddningstjänst och nordiska partners

Vår närvaro i hela Sverige och vårt kvalitetssäkrade arbetssätt gör oss till en viktig del av Sveriges räddningstjänst. Varje lokal station arbetar i sitt närområde men beroende på uppdrag och krav på utrustning så har vi en ständig nationell samverkan.
8

020-912 912 - Välj digitalt larm med automatisk positionering eller få hjälp av larmpersonal

Digital In är vår senaste digitala tjänst. Ring 020-912 912, välj digital beställning och du går före i kön. Du får ett SMS med val och vi får din exakta position. När du tryckt på Beställ får du information om ankomsttid och telefonnummer till bärgaren.
9

I varje fordon finns ASSIST, arbetsskärmen för trafikledning, information och kundservice

Vårt nationella verkstadsregister ger oss specifik och ständigt uppdaterad information om varje enskild verkstad. Våra bärgare har tillgång till den senaste informationen i sina fordon vilket gör att de kan kommunicera direkt med verkstaden när de lämnar skadeplatsen.
10

Assistancekåren består av 135 fristående företag som tillsammans har 98,3 % kundnöjdhet

Assistancekåren är lokala bärgare i hela Sverige. Varje station är ett eget engagerat företag, med stor lojalitet och stolthet till vår centralorganisation. Vår starka teamkänsla och varje bärgares enskilda engagemang har gett hela Assistancekåren en kundnöjdhet på 98,3%.
11

Välorganiserad och kvalitetssäkrad bilbärgning

Assistancekåren följer ett kvalitetssäkrat arbetsflöde, från hur vi tar emot kunden, hur vi utför och dokumenterar varje uppdrag, till hur vi agerar på en skadeplats.

Bärgningsbil
TUNGBÄRGARE
KAPACITET: UPP TILL 60 TON

Tungbärgare är en bärgningsbil som används för att bärga och vinscha större fordon som lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner.

Kapacitet: Upp till 60 ton
Vikt: 25-30 ton
Vinsch: 15-35 ton

Bärgningsbil
FLAKBÄRGARE
KAPACITET: UPP TILL 60 TON

Flakbärgare är en bärgningsbil som används för att bärga och transportera fordon. De är utrustade med vinsch och i vissa fall med kran.

Kapacitet: Upp till 60 ton
Vikt: 7,5-25 ton
Vinsch: 6-20 ton

Bärgningsbil
GARAGEBÄRGARE
KAPACITET: 2,5 TON

Garagebärgare är en bärgningsbil som används där större bärgare inte kommer fram, som vid trånga passager i städer och på små vägar i skogen.

Kapacitet: 2,5 ton
Vikt: 3 ton
Vinsch: 4,5 ton