Påkörningsolyckor bakifrån - bilbärgning - Assistancekåren

Påkörningsolyckor bakifrån ökar

Påkörningsolyckor där en lastbil kör in i en annan bakifrån är ett problem i trafiken. Mycket beror på bristande hänsyn och uppmärksamhet, men även att många vägars vägrenar är för smala.

Läs mer här: 

http://www.trailer.se/tre-pakorningsolyckor-pa-en-vecka/

Dela gärna: