Kontakta oss

Assistancekåren är rikstäckande. Vill du komma i kontakt med oss finns vi på ca 160 orter från norr till söder. Du hittar din närmaste Assistancekåren-station på startsidan via "Hitta närmaste Assistancekåren".

Vid behov av bärgning - ring vårt rikstäckande larmnummer 020-912 912 - dygnet runt
NATION-WIDE MOTOR ASSISTANCE +46 8 627 57 57

Under kontorstid kan du nå oss på huvudkontoret under följande:

Postadress: Box 1216, 172 24 SUNDBYBERG
Besöksadress Tallgatan 16

VATnr: SE556252828001

Fakturaärenden

Telefon: 08-404 14 40
Fax: 08-28 15 80
E-post: factoring@assistancekaren.se

Övriga ärenden (t ex reklamationer, organisationsfrågor, marknadsföring)

Telefon: 08-404 14 55
Fax: 08-21 00 94
E-post: kansli@assistancekaren.se

Frågor om eller synpunkter på hemsidan

Telefon: 08-404 14 55
Fax: 08-21 00 94
E-post: hemsida@assistancekaren.se

Ordförande

Lars-Gunnar Johansson
Telefon: 08-404 14 50
E-post: lars-gunnar.johansson@assistancekaren.se

VD                                     

Mats Nilsson                           
Telefon: 08-404 14 59                   
E-post: mats.nilsson@assistancekaren.se

Kontakta oss 1

Kontakta oss 2